Súčinnosť trnavských autorov. Z prezentácie kníh Zlaty Matlákovej a Ľubomíry Mihálikovej. 6.10.2021 v Knižnici JF v Trnave

06.10.2021 17:00

Súčinnosť trnavských autorov        

            Na stredu 6. októbra 2021 pripravila  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave besedu s poetkami  Ľubomírou  Mihálikovou a Zlatou Matlákovou. Obe autorky prezentovali svoju tvorbu v rámci cyklu Trnavská poetika. Kvôli pandemickým opatreniam sa tak stalo niekoľko mesiacov od vydania ich najnovších zbierok. Moderátori Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma prezentovali filozofiu ich tvorby i možné okolnosti vzniku jednotlivých básní s patričným nadhľadom. Na autorské čítanie Ľ. Mihálikovej interpretáciou veršov druhej autorky nadviazala Alena Beňová. Podujatie umelecky ozvláštnil hudobný skladateľ, gitarista a spevák  Kliment Ondrejka.

            Medzi divákmi bola prítomná bývalá riaditeľka knižnice Emília Díteová i zakladateľka trnavského Fóra humoristov (2009) Benjamína Jakubáčová. V období svojho pôsobenia nepriamo pripravovali terajší fenomén trnavského kontextu, ktorý súčasný riaditeľ, tajomník Trnavskej odbočky Spolku spisovateľov, Pavol Tomašovič, úspešne rozvíja. Zlata Matláková v záverečnom vyjadrení vymenovala prítomných autorov, ktorí nezostávajú uzavretí v individuálnom priestore. Ich tvorivá energia sa premieňa na vzájomné obohacovanie. Okrem vydávania vlastných kníh je napr. Ružena Šípková hudobnou publicistkou, Janka Blašková stálicou regionálneho periodika, Beáta Vargová Kuracinová účastníčkou stredoeurópskych poetických a hudobných projekcií, Gabriela Spustová zakladateľkou a administrátorkou Trnavského literárneho almanachu, Juraj Ďúran sa na základe svojich próz podieľa na osvetovej práci v celoslovenskom meradle.

            Akým spôsobom uviedli zbierky medzi čitateľov? Trvalky posypali kvetmi liečivého nechtíka a Divu olivu písmenkami – značkami chemických prvkov.  Z vyše stovky nastrihaných značiek z Mendelejevovej periodickej sústavy prvkov boli farebne vyznačené štyri – práve tie, ktoré súviseli s názvom Mihálikovej zbierky: O (kyslík), Li (lítium), V (vanád) a Y(ytrium).

                                                                                                                      (Redakcia)

 

 

In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXXIV, 20.10.2021, č. 35-36, s. 15