Stretutie s Viliamom Klimáčkom 11.5.2022 o 17:00

11.05.2022 17:00

beat.pdf (640297) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

srdečne vás pozývame v stredu, 11. mája 2022 o 17.00 hod. do čitárne. Naším hosťom bude dramatik, prozaik, básnik, režisér a scenárista Viliam Klimáček.

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

S úctou,

 

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/