Stretnutie so spisovateľom Michalom Hvoreckým on line 26. 1. 2022 o 17:00 na https://www.youtube.com/kniznicatrnava

26.01.2022 17:00

Vážení priatelia,

ponúkame vám záznam zo stretnutia so spisovateľom Michalom Hvoreckým, ktoré moderuje Dado Nagy.  

Sledujte nás 26. januára o 17.00 hod. na https://www.youtube.com/kniznicatrnava   

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk