Stretnutie so spisovateľom Jurajom Červenákom, 4. 10. 2018 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave

04.10.2018 00:00

cervenak.pdf (95001) - pozvánka na stiahnutie

 
 
 
 
 
 

Vážení priatelia knižnice,

 

dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie so spisovateľom Jurajom Červenákom, ktoré sa bude konať 4. 10. 2018 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1.

Besedu moderuje Dado Nagy.

 

Tešíme sa na Vás,

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782, 0911 098664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

edolnikova@kniznicatrnava.sk

Prílohy10:26 (pred 27 minútami)
 
komu: edolnikova
 
 
 
 
 

Vážení priatelia knižnice,

 

dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie so spisovateľom Jurajom Červenákom, ktoré sa bude konať 4. 10. 2018 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1.

Besedu moderuje Dado Nagy.

 

Tešíme sa na Vás,

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782, 0911 098664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/