Rudo a ruzká klazika. Stretnutie so spisovateľom Danielom Majlingom s Dadom Nagyom v Knižnici Juraja Fándlyho 20.11.2019 o 17:00

20.11.2019 17:00

rudo a ruzka klazika.pdf (359608) - pozvánka na stiahnutie

Dobrý deň,

 

pozývame Vás na stretnutie so spisovateľom Danielom Majlingom, ktoré sa bude konať v stredu, 20. 11. 2019 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

Moderátorom bude Jozef Dado Nagy.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/