Stretnutie so spisovateľkou Janou Pronskou v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 9.5.2019 o 17.00

09.05.2019 17:00

pronská.pdf (430015) - pozvánka na stiehnutie

Vážení priatelia,

srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na stretnutie s obľúbenou spisovateľkou Janou Pronskou, autorkou mnohých historických románov. Moderuje Alena Beňová.

 

Podujatie sa koná 9. 5. 2019 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

poverená riadením

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/