stretnutie so spisovateľkou Janou Micenkovou a jej románom Krv je len voda, v KJF 12.9.2023 o 17:00

12.09.2023 00:00

Krv je len voda_Micenková.pdf (2201298)

Dobrý deň,

pozývame vás na stretnutie so spisovateľkou Janou Micenkovou a moderátorom Jozefom  Dadom Nagyom. Rozprávať sa budú o jej najnovšom románe Krv je len voda, v ktorom analyzuje rozklad dysfunkčnej rodiny, a zároveň sa snaží vysledovať, z čoho pramenia príčiny násilia. Avšak nie v globálnom merítku, ale na malej vzťahovej ploche jednej rodiny. Pretože korene všetkého zla začínajú v rodinách a vzťahoch medzi ich členmi.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

12. september o 17.00 - záhradná čitáreň

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk