Stretnutie s publicistom Jaroslavom Monte Kvasnicom v piatok, 18. 10. 2019 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho.

18.10.2019 17:00

jantarove_oci (1).pdf (1038483)

Dobrý deň,

 

Srdečne Vás pozývame na zaujímavé stretnutie s publicistom a milovníkov vlkov Jaroslavom Monte Kvasnicom, ktoré sa bude konať v piatok, 18. 10. 2019 o 17.00 hod. v čitárni knižnice.

O kvalitnú a dobrú hudbu sa postará Allan Mikušek a Henrich Novák.

 

Podujatie sa koná v spolupráci so Štátnym archívom v Trnave.

 

S pozdravom,

 

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/