Stretnutie s prozaikom, scenáristom, dramatikom a publicistom Antonom Balážom. 13.2.2020 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

13.02.2020 17:00

baláž.pdf (329091) - pozvánka na stiahnutie

Dobrý deň,

 

srdečne si Vás dovoľujeme pozvať dňa 13. 2. 2020 o 17.00 hod. do čitárne Knižnice JF v Trnave na stretnutie s prozaikom, televíznym a filmovým scenáristom, rozhlasovým dramatikom a publicistom Antonom Balážom.

Moderátor: redaktor Martin Jurčo

 

Tešíme sa na Vás.

 

S pozdravom,

.

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/