Stretnutie s Petrom Horváthom, Bohumilom Chmelíkom, Branislavom Matoušekom a Pavlom Toamšovičom v knižnici Juraja Fándlyho 8.11. 2018 o 17:00

08.11.2018 17:00

jubilanti.pdf (390628) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na zaujímavé stretnutie so známymi a významnými hosťami, ktorými sú – Peter Horváth, Bohumil Chmelík a Branislav Matoušek.

Podujatie sa bude konať v čitárni Knižnice JF v Trnave dňa 8. 11. 2018 o 17.00 hod. Moderátorom večera je Pavol Tomašovič.

 

Tešíme sa,

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/