Stretnutie s Ondrejom Kalamárom v knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 16. 3. 2016 o 17:00 hod.

16.03.2016 17:00

Srdečne pozývame na stretnutie s básnikom, aforistom Ondrejom Kalamárom.  Témou budú jeho najnovšie knihy, ale aj spomienky na priateľa básnika Joža  Urbana.


Benjamína Jakubáčová

zástupkyňa riaditeľky
Knižnica Juraja Fándlyho v  Trnave
www.kniznicatrnava.sk