Stretnutie s Oľgou Feldekovou a Elenou Vácvalovou 8.11. o 17:00 v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho

08.11.2019 17:00

dve zo sedem sro.pdf (274172) - pozvánka na stiahnutie

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie s dámami Oľgou Feldekovou a Elenou Vacvalovou, ktoré sa bude konať v piatok, 8. 11. 2019 o 17.00 hod. v čitárni knižnice.

Moderuje Alena Beňová a o hudbu a spev sa postará Katka Feldeková.

 

Príďte k nám stráviť príjemný podvečer,

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/