Stretnutie s Oľgou Feldekovou, 11. 10. 2018 o 17.00 hod v čitárni Knižnice JF Trnava

11.10.2018 17:00

feldekova.pdf (257418) - pozvánka na stiahnutie

Milí priatelia knižnice,

dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie so súčasnou autorkou Oľgou Feldekovou, ktoré sa bude konať dňa 11. 10. 2018 o 17.00 hod v čitárni Knižnice JF v Trnave.

 

Tešíme sa na spoločné  stretnutie.

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782, 0911 098664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

edolnikova@kniznicatrnava.sk

Prílohypi 5. 10. 14:46 (pred 5 dňami)
 
komu: edolnikova
 
 
 
 
 

Milí priatelia knižnice,

dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie so súčasnou autorkou Oľgou Feldekovou, ktoré sa bude konať dňa 11. 10. 2018 o 17.00 hod v čitárni Knižnice JF v Trnave.

 

Tešíme sa na spoločné  stretnutie.

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782, 0911 098664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/