Stretnutie s maliarom, grafikom, ilustrátorom, hudobníkom a textárom Igorom Cvachom 17.4.2024 o 17:00

17.04.2024 17:00

Krylov odkaz_Cvacho.pdf (678556)

Vážení priatelia,

 

pozývame vás na stretnutie s maliarom, grafikom, ilustrátorom, hudobníkom a textárom Igorom Cvachom. Moderátor Pavol Tomašovič ho pozval do našej knižnice už po druhýkrát, pretože Igor Cvacho je veľmi zaujímavou komplexnou osobnosťou. Venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe – maľbe a grafike, okrem toho ilustruje knihy pre deti i dospelých, robí grafický dizajn a vo svojom grafickom štúdiu Imagine vydáva knižné bibliofílie a umelecké publikácie. V posledných rokoch píše vlastné piesne, vystupuje so svojou folkrockovou skupinou 3Drive.

Aprílové stretnutie s týmto všestranným umelcom bude venované Karlovi Krylovi, ktorý bol Cvachovým priateľom v 90. rokoch 20. storočia.

Podujatie komponované zo slov a Krylovej hudby v podaní Igora Cvacha sa uskutoční v záhradnej čitárni.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

17. apríl o 17.00 - záhradná čitáreň

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/