Stretnutie s literatúrou v Modre. 16. 4. o 10:00

16.04.2019 10:00

Pozývame Vás na  Stretnutie s literatúrou dňa 16. apríla o 10.00 hod.
do Kultúrneho centra do Modry. Pri príležitosti 170. výročia od
narodenia básnika, spisovateľa P.O. Hviezdoslava vyšli v anglickom
preklade Krvavé sonety . K tejto udalosti v Kultúrnom dome vo veľkej
sále usporiadame podujatie, kde vystúpi básnik a spisovateľ Daniel
Hevier , priblíži dielo P.O.Hviezdoslava,
Pozvanie prijal John Minahane- prekladateľ, porozpráva o práci s
prekladom, vybraté ukážky sonetov - v slovenčine : Ľubomíra Miháliková
a v anglickom jazyku Peter Beňadik.
Pozývame študentov, žiakov,širokú  verejnosť

 

modra.sk/stretnutie-s-literaturou/a-1689

Plagát na Krvavé sonety.doc (221696) - súbor na stiahnutie