Stretnutie s literárnym vedcom a klimatológom Pavlom Matejovičom v Knižnici Juraja Fándlyho 27. 2. 2020

27.02.2020 17:00

Matejovic.pdf (306497) - pozvánka na stiehnutie

Dobrý deň,

 

dovoľujeme si Vás  pozvať dňa 27. 2. 2020 o 17.00 hod. do čitárne Knižnice JF v Trnave.

Príďte si vypočuť rozprávanie literárneho vedca  a klimatológa Pavla Matejoviča.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782