Stretnutie s Jurajom Hradským v Knižnici Juraja Fándlyho 29.9.2022 o 17:00

28.09.2022 18:11

Vážení priatelia,

vo štvrtok, 29. septembra o 17.00 hod. vás srdečne pozývame na stretnutie so spisovateľom a publicistom Jurajom Hradským, moderuje Martin Jurčo.

 

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/