Stretnutie s Ivanom Szaboóm 12. 9. 2019 o 17.00 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

12.09.2019 17:00

egon z trolaskov (1).pdf (523921) - pozvánka na stiahnutie

 Vážení priatelia,

srdečne vás pozývame na stretnutie so známym novinárom a publicistom Ivanom Szaboóm, ktoré sa bude konať 12. 9. 2019 so začiatkom o 17.00 v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

Moderuje redaktor Martin Jurčo.

 

Tešíme sa!

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/