Stretnutie s írskym básnikom a prekladateľom Johnom Minahane 4. 5. o 17:00

04.05.2022 17:00

TP-Minehane.pdf (718176) - pozvánka na stiahnutie

Dobrý deň,

dovoľujeme si vás pozvať v stredu, 4. mája 2022 o 17.00 hod. do čitárne na ďalšie stretnutie priaznivcov Trnavskej poetiky. Naším hosťom bude írsky básnik a prekladateľ John Minahane. Hudobným hosťom bude Jana Andevská.

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/