Stretnutie s fotografom Ladislavom Struhárom 3.10. 2019 o 17.00 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.

03.10.2019 17:00

hľadanie prespektívy.pdf (597910 - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie s fotografom Ladislavom Struhárom, ktoré moderuje redaktor Martin Jurčo.

Podujatie sa koná 3. 10. 2019 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave.

 

S pozdravom,

 

 

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/