Stretnutie s Emou Tekelyovou v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho 28. 4. 2016 o 17:00

28.04.2016 17:00

Srdečne pozývame na stretnutie so spisovateľkou, moderátorkou,  scenáristkou, módnou návrhárkou Emmou  Tekelyovou.
 
Benjamína  Jakubáčová
zástupkyňa riaditeľky
Knižnica Juraja Fándlyho v  Trnave
www.kniznicatrnava.sk
bjakubacova@kniznicatrnava.sk