Stretnutie s dramaturgom ČT, režisérom, spisovateľom a pesničkárom Bedřichom Ludvíkom v Knižnici Juraja Fándlyho 8.6.2017 o 17:00

08.06.2017 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho srdečne pozýva na stretnutie s dramaturgom ČT, režisérom, spisovateľom a pesničkárom Bedřichom Ludvíkom.
Dňa 8. 6. 2017 o 17.00 hod. v čitárni.