Stanislav Motl v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

24.06.2021 17:00

Motl (1).pdf (661943)

Vo štvrtok 24. 6. sa uskutočnila prednáška českého novinára a dokumentaristu Stanislava Motla.

Začíname o 17.00 v čitárni.

Prosíme o dodržiavanie platných nariadení.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk