Stanislav Motl: Atentát v Sarajeve, prednáška v čitárni Knižnice JF v Trnave 18. 10. 2018 o 17.00 hod.

18.10.2018 17:00

motl2.pdf (240512) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

 

dovoľujeme si Vás pozvať podujatie, ktoré sa bude konať 18. 10. 2018 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave.

 

Český novinár a spisovateľ Stanislav Motl nám predstaví fascinujúci príbeh českého vodiča Leopolda Lojku, ktorý v Sarajeve viezol následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženu Sofiu.

Podujatie sa koná v spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne.

 

Tešíme sa.

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782, 0911 098664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/