Spomienková slávnosť 103. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika 4. 5. 2022 o 11:00 hod.

04.05.2022 11:00