Smrť v prvý deň mieru. Prezentácia knižnej novinky Margity Kánikovej 30.1. 2020 o 17.00 hod v Knižnici Juraja Fándlyho

30.01.2020 17:00

Dobrý deň,

 

Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na prezentáciu novej knihy Smrť v prvý deň mieru známej trnavskej spisovateľky Margity Kánikovej.

Umelecký prednes: Daniela Gudabová, moderuje Pavol Tomašovič.

Podujatie sa koná 30. 1. 2020 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

https://www.kniznicatrnava.sk