Slávnostné pomenovanie Knižnice Viliama Turčányho

20.05.2024 20:34

www.suchanadparnou.sk/foto/slavnostne-pomenovanie-kniznice-viliama-turcanyho-2643sk.html

 

Slávnostné pomenovanie Knižnice Viliama Turčányho

V nedeľu, 5.5.2024, v poobedných hodinách sa zišli zvučné mená v kultúrnom dome pri príležitosti slávnostného pomenovania Knižnice Viliama Turčányho. Podvečerné stretnutie sa nieslo v oslavnom duchu a príjemnej atmosfére našich hostí.

pamatna knihaNaša knižnica funguje od tridsiatych rokov minulého storočia vo forme komunitného centra. Ľudia sa v jej priestoroch stretávali už dávno predtým, avšak po rekonštrukcii kultúrneho domu, začína písať novú kapitolu svojich dejín. Stáva sa centrom kultúry, vzdelania a komunitného života. Svoje dvere otvára pre všetky vekové kategórie – od najmenších až po najstarších. Toto všetko by však bolo zbytočné, keby sme zabudli na hlavné poslanie knižnice ako takej. 

Podstata našej a vlastne každej knižnice tkvie v niečom oveľa hlbšom. Je zdrojom poznania a múdrosti uloženej v slovách.

nastenkaFoto: Peter Spusta

V mesiaci, v ktorom Viliam Turčány odišiel z tohto sveta, prichádzame sem, aby sme si ho pripomenuli a spomienku na neho natrvalo zapísali do názvu našej knižnice. Chceme totiž, aby na nášho významného rodáka nezabudli ani ďalšie generácie. Aj z tohto dôvodu sme zorganizovali 24.4.2024 aj vyhodnotili recitačnú súťaž – Turčányho pramienky. Výhercovia oboch kategórii predniesli báseň v nedeľu na slávnostnom podujatí.

Program 
  • Hlavný programom večera bolo odhalenie pamätnej tabule pána Turčányho a jeho požehnanie pánom farárom Milanom Cehlárikom.
  • Život a diela Viliama Turčányho priblížili v diskusii naši vzácni hostia – Pavol Tomašovič, riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, herec a recitátor Štefan Bučko, pedagóg Peter Tollarovič, akademický maliar docent Jozef Ilavský a naša spisovateľka Gabriela Spustová.
  • Sprievodným programom bola výstava ilustrácii akademického maliara docenta Jozefa Ilavského k poézii Viliama Turčányho.
  • ...a to všetko doplnené o vystúpenie Suchovského speváckeho zboru a recitáciu výhercov prvého ročníka súťaže Turčányho pramienky.

a

Ďakujeme cteným hosťom, že strávili toto popoludnie s nami a v mesiaci, kedy si pripomíname tretie výročie Vilkovho odchodu z tohto sveta prišli a venovali čas a slová jeho pamiatke.

Projekt „Pietna spomienka na rodáka obce výroba a osadenie pamätnej tabule Viliama Turčányho“ bol realizovaný s finančnou podporou Trnavský samosprávny kraj.

Aby celé podujatie vôbec vzniklo predchádzali mu dlhé stretnutia tých správnych ľudí, ďakujeme pani Brliťovej, pani Spustovej, pánovi Tomašovičovi a pánovi Glončákovi.

A aby podujatie malo tú správnu príchuť ďakujeme vinárstvu TERRA PARNA

Autor: Ing. Michaela Malá

Autor fotografii: Peter Ondrejička