Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji 4.marca o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho

29.02.2024 09:08

TSK_2024_plagát_otvorenie.pdf (1324814) - súbor na stiahnutie

 

Marec ako Mesiac knihy je tradičným časom na pripomínanie významu a dôležitosti kníh a knižníc. Špeciálne sa o to snaží aj podujatie Týždeň slovenských knižníc, ktoré organizuje Slovenská asociácia knižníc od 4. do 10. marca 2024 ako celoslovenskú propagačnú akciu, do ktorej sa zapája aj Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.

 

Mottom 25. ročníka „Týždňa“, záštitu nad ktorým prebrala prezidentka Zuzana Čaputová,  je heslo KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH - #Knižnica. Znamená, že knižnice majú ambíciu prepájať generácie čitateľov a čitateliek a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách, ktoré majú všestranné využitie v našich každodenných životoch. Teda že nemajú len informačnú úlohu - poskytovaním prístupu ku knižničným fondom a k databázam, ale zároveň sú aj miestom oddychu, miestom stretávania komunít a miestom spoločenského styku poskytujúc priestor na vzdelávanie a na trávenie voľného času deťom, mládeži, dospelým a aj seniorom.

 

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji rámcované celotýždňovým odpustením sankčných pokút, jednorazovým vstupom zdarma a vyhľadávaním v externých informačných zdrojoch (na požiadanie v študovni) sa uskutoční v pondelok 4. marca o 17.00 v záhradnej čitárni.   

Na otvorení bude slávnostne vyhlásená súťaž Literárny salón 2024 – 8. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí. Jej cieľom je podnietiť záujem o tvorivé písanie, vytvoriť možnosť konfrontácie literárnych talentov a ponúknuť tvorivý dialóg autorov a erudovaných porotcov. Súťažiť sa bude v žánri poézia a próza. V každom ročníku je vyhlásená aj špeciálna téma, v tomto roku znie: Poklady našej záhrady (i v súvislosti s osadením kópie plastiky Jána Koniarka Dievčatko pod sprchou v záhrade knižnice). V rámci vyhlásenej témy udeľuje hlavnú cenu - Cenu župana TTSK – Trnavský samosprávny kraj. Za mimoriadny literárny počin udelí porota aj Cenu Slovenského učeného tovarišstva.

Podujatie moderuje Alena Beňová.

Všetky podujatia v rámci „Týždňa“ sú určené pre širokú verejnosť a sú bezplatné.

 

Od kapusty k Eve Braunovej

V pondelok 4. marca 2024 otvorí Týždeň slovenských knižníc beseda s obľúbeným slovenským humoristom a v súčasnosti aj spisovateľom Rasťom Piškom. Mnohí si ho pamätajú z rozhlasových zábavníkov a z televíznych relácií, menej známy je ako spisovateľ. Vydal však už šesť kníh, z toho štyri romány, knihu o priateľovi Stanovi Radičovi a aj knihu poviedok Stručné dejiny kvasenej kapusty. V apríli sa dostane k čitateľom jeho nový román Dar Evy Braunovej. Na podujatí Od kapusty k Eve Braunovej ho bude spovedať Martin Jurčo, redaktor RTVS.

4. marec o 17.15 - záhradná čitáreň

 

Srdečne vás pozývame.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk