Silvester Lavrík: Posledná K.&K. Barónka

09.09.2021 17:00

 

Vážení priatelia,

srdečne vás pozývame vo štvrtok, 9. septembra 2021 o 17.00 do knižničnej záhrady. Privítame spisovateľa Silvestra Lavríka, s ktorým sa bude rozprávať moderátor Dado Nagy.

V  prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva do čitárne.

Tešíme sa na stretnutie.

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/