Rozhovor s Danou Hlavatou.

20.05.2021 17:00

hlavata.pdf (10584908)

Dobrý deň vážení priatelia,

 

opäť sme pre vás pripravili ďalší zaujímavý online rozhovor. Tentokrát s obľúbenou spisovateľkou Danou Hlavatou. Rozhovor vedie Martina Kubalová.

 

Sledujte náš FB - 20. 5. 2021 o 17.00 hod.

 

S úctou,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/