Reminiscencie. Spomienkové stretnutie na Milana Jedličku 19. októbra 2017 o 16.00 hodine v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika

19.10.2017 16:00
Srdečne pozývame na spomienkové stretnutie pri príležitosti nedožitej sedemdesiatky pedagóga, literáta a vedca Milana Jedličku.
Ďakujeme aj za propagáciu.
 
S pozdravom
Benjamína Jakubáčová
zástupkyňa riaditeľky 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova ul. 1
918 20 Trnava

www.kniznicatrnava.sk
bjakubacova@kniznicatrnava.sk
0949871615