Putovanie po Slovensku s Mariánom Šajnohom a Ivanom Bajom v Knižnici Juraja Fándlyho 30.5.2019 o 17:00

30.05.2019 17:00

putovanie po slovensku.pdf (606113) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia knižnice,

Pozývame vás na podujatie s názvom Putovanie po Slovensku.

Sme veľmi radi, že privítame dvoch nových hostí, s ktorými sa môžete stretnúť – bude to pán Marián Šajnoha – horolezec, publicista a dlhoročný predseda Spolku IAMES a pán Ivan Bajo – spisovateľ, horolezec a ilustrátor. Obidvaja sú nadšení propagátori krás Slovenska.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Poverená riadením

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/