Projektu VedoMost s RNDr. Milanom Sýkorom, MBA, PhD., 12.1.2024 o 16:30 v záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

12.01.2024 16:30

Dobrý deň, vážení priatelia,

 

pozývame vás na prvé tohtoročné stretnutie fanúšikov vedy v rámci projektu VedoMost, ktoré sa bude venovať  nanomateriálom.

 

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD., vedúci laboratória pokročilých materiálov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bude prednášať o tom, v čom sú výnimočné, kde ich už využívame a aký je ich praktický potenciál. Málokto z nás vie, že tieto tajuplné drobné štruktúry môžu zmeniť svet. S ich rozmermi v nanometroch prichádzajú unikátne vlastnosti, ako napríklad malé obrysy, ktoré menia pravidlá hry. V elektronike, medicíne či energetike hrajú kľúčovú úlohu, vytvárajúc inovatívne riešenia. A ich potenciál? Širokospektrálny. Sú zodpovedné za zmenu paradigmy v materiáloch a technológiách, ktoré nám umožnia vidieť svet v novom svetle. 

 

12. január o 16.30 - záhradná čitáreň

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/