Prezentáciu knihy spisovateľa, dramatika a novinára Petra Vala Zabíjal som štát po 29 rokoch. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 22.6. o 17:00

22.06.2022 17:00

Valo (2).pdf (726920) - pozvánka na stiahnutie

Dobrý deň,

v stredu 22. júna vás pozývame na prezentáciu knihy spisovateľa, dramatika a novinára Petra Vala Zabíjal som štát po 29 rokoch.

Ide o prepracovanú verziu pôvodného titulu z roku 1992 s názvom Zabíjal som štát. S odstupom 29 rokov autor prináša svoj nekonformný pohľad na dejiny a históriu Európy a Slovenska, pričom nešetrí humorom a sarkastickým pohľadom na konanie hlavných aktérov. Moderuje redaktor Martin Jurčo.

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/