Prezentáciu knihy Simony Jurčovej: RETRO TRNAVA, dňa 14. 11. 2019 o 17.00 hod. v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.

14.11.2019 17:00

retro trnava.pdf (391587) - pozvánka na stiahnutie

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu knihy RETRO TRNAVA dňa 14. 11. 2019 o 17.00 hod.

Našimi hosťami budú: autorka Simona Jurčová a vydavateľ Daniel Kollár s hudobným sprievodom Klimenta Ondrejku zo skupiny Prešporok.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/