Prezentácia novej zbierky poézie Ruženy Šípkovej v Knižnici Juraja Fándlyho 21. 3. 2019 o 17:00

21.03.2019 17:00

šípková.pdf (236779) - pozvánka na stiahnutie

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame na prezentáciu novej básnickej zbierky poetky Ruženky Šípkovej  dňa 21. 3. 2019 o 17.00 hod. do čitárne Knižnice JF v Trnave.

Hudobní hostia: Peter Bonzo Radványi a Ľuboš Beňa.

Umelecký prednes: Margaréta Partelová.

 

Tešíme sa,

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/