Eva Jarábková-Chabadová: V pondelok doma nebudem - Pozvánka Knižnice Juraja Fándlyho na prezentáciu novej básnickej zbierky v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho

04.02.2016 17:00