Prezentácia básnickej zbierky - Juraj Žembera: latrína magika. Knižnica Juraja Fándlyho 26.5. o 17:00

26.05.2022 17:00

latrína magika.pdf (652859) - pozvánka na stiahnutie

Dobrý deň,

srdečne vás pozývame vo štvrtok, 26. mája 2022 o 17.00 hod. do čitárne. Básnik Juraj Žembera bude predstavovať svoju novú básnickú zbierku.

Tešíme sa na stretnutie.

 

S úctou,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk