Prednáška Stanislava Motla: Kam zmizol zlatý poklad republiky + Zlatý vlak. Knižnici Juraja Fándlyho 8.9.2022 o 17:00

08.09.2022 17:00

Motl_zlatý vlak.pdf (1064237) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

opäť vás srdečne pozývame na nasledujúce podujatie:

Vo štvrtok 8. septembra o 17.00 hod. u nás privítame českého dokumentaristu a novinára Stanislava Motla, ktorý porozpráva o zmiznutom zlatom poklade republiky.

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

S úctou,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/