Prednáška novinára a spisovateľa Stanislava Motla 10. 5. 2018 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho

08.05.2018 18:06

 

Milí priatelia,

dovoľujeme si vás pozvať na prednášku českého novinára a spisovateľa Stanislava Motla, ktorá sa bude konať 10. mája 2018 o 17.00 hod. v čitárni knižnice.

Podujatie sa koná v spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne.

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782, 0911 098664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/