Prednáška MUDr. Jozefa Lacka, PhD., MBA s názvom Skríning komplikácií cukrovky. 11.4.2024 o 16:00

11.04.2024 16:00

Skríning komplikácií cuktorvky.jpg (261507)

Dobrý deň priatelia,

 

v spolupráci s o.z. Zväz diabetikov Slovenska Diatyrnavia Trnava vás pozývame na prednášku MUDr. Jozefa Lacka, PhD., MBA s názvom Skríning komplikácií cukrovky.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA je lekár so špecializáciou v odbore diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy a aj v odbore endokrinológia. Vo svojej praxi využíva moderné diagnostické a liečebné postupy. Súčasťou jeho starostlivosti je aj liečba pacientov s poruchami metabolizmu tukov, poskytuje rady a odporúčania pacientom s obezitou a podieľa sa na vývoji nových liekov v rámci klinického skúšania liekov na cukrovku ako aj poruchy metabolizmu tukov.

11. apríl o 16.00 - záhradná čitáreň

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

S pozdravom,

 

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/