Prednáška Lukáša Perného, pri príležitosti 210. výročia úmrtia Antona Bernoláka 13.10.2023 o 17:00 v KJF v Trnave

13.10.2023 17:00

Bernolák a bernolákovci.pdf (683972)

Dobrý deň,

pri príležitosti 210. výročia úmrtia Antona Bernoláka vás pozývame na prednášku kulturológa a podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov Lukáša Perného, ktorá sa uskutoční 13. októbra o 17,00 hod. v záhradnej čitárni.

Jazykovedec, kodifikátor prvej spisovnej formy slovenského jazyka a katolícky kňaz Anton Bernolák patril k najpoprednejším predstaviteľom slovenského osvietenstva. S Trnavou ho spája štúdium v trnavskom seminári Stephaneum, kde študoval filozofiu (1780 – 1782) a neskôr bol v Trnave tajomníkom arcibiskupskej vikariátnej kancelárie. Podľa kultúrnej západoslovenčiny kodifikoval prvý spisovný jazyk a v roku 1792 stál v Trnave aj za vznikom Slovenského učeného tovarišstva.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk