Prednáška emeritnej profesorky Rozálie Čornaničovej o Jurajovi Fándlym 27.9.2022 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho

27.09.2022 17:00

Fandly.pdf (1996616) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

 

V utorok, 27. septembra o 17.00 vás pozývame na prednášku emeritnej profesorky Rozálie Čornaničovej o Jurajovi Fándlym – kňazovi, národovcovi, spisovateľovi a priekopníkovi v oblasti vzdelávania dospelých.

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava