Prednáška a premietanie filmu o českej herečke Lube Skořepovej 28. 11. 2019 o 17.00 hod. v čitárni knižnice Juraja Fándlyho.

28.11.2019 17:00

 

dovoľujeme si vás pozvať na prednášku a premietanie filmu o českej herečke Lube Skořepovej.

Hostia: Otakar Faifr, režisér a scenárista filmu a Michal Novák, jeden z producentov filmu.

 

Podujatie sa koná 28. 11. 2019 o 17.00 hod. v čitárni knižnice.

V spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne.

 

S pozdravom,

 

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/