Prechádzky labyrintom literatúry. Lásky Martina Rázusa. 8.8.2022 o 18:00 v Modre (Štúrova 1) na farskom dvore evanjelickej fary

08.08.2022 18:00
 
 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra | Klub nezávislých spisovateľov | Pars Artem 
 
Vás pozýva na podujatie
 
PRECHÁDZKY LABYRINTOM LITERATÚRY
LÁSKY MARTINA RÁZUSA
 
8. august 2022 | 18:00
farský dvor na evanjelickej fare
(Štúrova 1, MODRA)
 
UKÁŽKY Z TVORBY MARTINA RÁZUSA
 
Zuzana Kuglerová, Ľubomíra Miháliková
 
GITAROVÁ HUDBA
Katarína a Frantiszek Wieczorekovci
 
PROGRAMOM SPREVÁDZA
Ľubomíra Miháliková
 
Ľubomíra MihálikováPozUKÁŽKY Z TVORBY MARTINA RÁZUSA
Zuzana Kuglerová, Ľubomíra Miháliková
GITAROVÁ HUDBA
Katarína a Frantiszek Wieczorekovci
PROGRAMOM SPREVÁDZA
Ľubomíra MihálikováPrechadzky_labyrintom_literatury – august_2022_poster (1) (1).pdf (136718)Prechadzky_labyrintom_literatury – august_2022_poster (1).pdf (136718)Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra | Klub nezávislých spisovateľov | Pars Artem
PRECHÁDZKY LABYRINTOM LITERATÚRY
LÁSKY MARTINA RÁZUSA
8. august 2022 | 18:00
farský dvor na evanjelickej fare
(Štúrova 1, MODRA)
UKÁŽKY Z TVORBY MARTINA RÁZUSA
Zuzana Kuglerová, Ľubomíra Miháliková
GITAROVÁ HUDBA
Katarína a Frantiszek Wieczorekovci
PROGRAMOM SPREVÁDZA
Ľubomíra Miháliková