Pohladenie. Autorské čítanie Gabriely Spustovej s prvkami poetoterapie. Knižnica Juraja Fándlyho 25.1.2018

30.01.2018 11:53

Dňa 25.1.2018 sa v Knižnici Juraja Fándlyho pod vedení knihovníčky Jany Brliťovej stretli aktívne seniorky pri svojom ďalšom stretnutí. Tento raz pri poézii Gabriely Spustovej Izakovičovej zo zbierok Trinásta komnata a Talitha kum - Dievča, vstaň! Po vypočutí si poézie sa seniorky vhĺbili do vlastných pocitov a životov a vyjadrili svoje emócie písaným slovom a kreslenými symbolmi.