Poézia v záhrade Pokračovanie cyklu stretnutí fanúšikov poézie: Juraj Žembera, 10.6.2021 v záhrade KJF o 17:00

10.06.2021 17:00

TP-Žembera.pdf (11744525)  - pozvánka na stiahnutie