Poetický večer Gabriely Spustovej Izakovičovej vo V-klube 25.10.2017 (Zlatka Matláková, Literárny týždenník č. 33 - 34 / 2017)

05.10.2017 11:57
Poetický večer Gabriely Spustovej Izakovičovej
 
Ukážky z tvorby jubilujúcej autorky odzneli v pondelok 25. septembra 2017 v bratislavskom
V- klube. Verše v hudobno-slovnom pásme Talitha kum! (Dievča, vstaň!) recitovali Monika
Horváthová, Ľuba Mackovičová a Ján Gallovič. Výber z najnovšej tvorby pripravili Hilda Michalíková
a dramaturgička Jana Liptáková tak, aby čo najviac vyznel autorkin dialóg so svojím najvnútornejším
vedomím a svedomím. Významnou súčasťou umeleckého programu bola klavírna interpretácia
skladieb F. Chopina v podaní Igora Bázlika.
Spisovateľka, poetka, redaktorka, pedagogička, členka združenia katolíckych žurnalistov
Network Slovakia, Mgr. Gabriela Spustová Izakovičová, PhD., sa narodila 28.10.1967 v Trnave. V roku
2002 absolvovala štúdium náboženstva a etiky na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Slovenský jazyk a literatúru študovala na Filozofickej
fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2010 ukončila doktorandské štúdium v Ústave
krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied.
V roku 2008 začala pracovať ako redaktorka vo Vydavateľstve Dobrá kniha.
Publikovať začala časopisecky a v zborníkoch. Získala viacero ocenení v literárnych súťažiach
napr. O cenu Slovenského učeného tovarišstva, Jurinova jeseň, O cenu Dominika Tatarku, Chalupkovo
Brezno; v roku 2013 sa stala laureátkou súťaže Literárny salón.
Knižne debutovala básnickou zbierkou Hlbiny (2005). V tom istom roku sa knižnej podoby
dočkal aj poetický súbor Veselé veršíky určený detskému čitateľovi.
Väčšinu svojej tvorby vydáva ako e – knihy.
Autorka doteraz vydala štyri prozaické diela, detským čitateľom adresovala päť knižných
titulov. Najrozsiahlejšia je Spustovej poetická tvorba. Jej ostatná zbierka poézie Talitha kum! je
v poradí štrnásta. Na svojom konte má viacero televíznych a rozhlasových relácií.
G. Spustová Izakovičová sa v roku 2013 stala členkou Spolku slovenských spisovateľov a je
jednou zo zakladajúcich literárnych osobností jeho Trnavskej odbočky.
Zlata Matláková

Poetický večer Gabriely Spustovej Izakovičovej

Ukážky z tvorby jubilujúcej autorky odzneli v pondelok 25. septembra 2017 v bratislavskom V- klube. Verše v hudobno-slovnom pásme Talitha kum! (Dievča, vstaň!) recitovali  Monika Horváthová, Ľuba Mackovičová a Ján Gallovič. Výber z najnovšej tvorby pripravili Hilda Michalíková a dramaturgička Jana Liptáková tak, aby čo najviac vyznel autorkin dialóg so svojím najvnútornejším vedomím a svedomím. Významnou súčasťou umeleckého programu bola klavírna interpretácia skladieb F. Chopina v podaní Igora Bázlika.

Spisovateľka, poetka, redaktorka, pedagogička, členka združenia katolíckych žurnalistov Network Slovakia,  Mgr. Gabriela Spustová Izakovičová, PhD., sa narodila 28.10.1967 v Trnave. V roku 2002 absolvovala štúdium náboženstva a etiky na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Slovenský jazyk a literatúru študovala na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2010 ukončila doktorandské štúdium v Ústave krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied.

V roku 2008 začala pracovať ako redaktorka vo Vydavateľstve Dobrá kniha.

Publikovať začala časopisecky a v zborníkoch. Získala viacero ocenení v literárnych súťažiach napr. O cenu Slovenského učeného tovarišstva, Jurinova jeseň, O cenu Dominika Tatarku, Chalupkovo Brezno; v roku 2013 sa stala laureátkou súťaže Literárny salón.

Knižne debutovala básnickou zbierkou Hlbiny (2005). V tom istom roku sa knižnej podoby dočkal aj poetický súbor Veselé veršíky určený detskému čitateľovi.

Väčšinu svojej tvorby vydáva ako e – knihy.

Autorka doteraz vydala štyri prozaické diela, detským čitateľom adresovala päť knižných titulov.  Najrozsiahlejšia je Spustovej poetická tvorba. Jej ostatná zbierka poézie Talitha kum! je v poradí štrnásta. Na svojom konte má viacero televíznych a rozhlasových relácií.

G. Spustová Izakovičová sa v roku 2013 stala členkou Spolku slovenských spisovateľov a je jednou zo zakladajúcich literárnych osobností jeho Trnavskej odbočky.

 

                                                                                                    Zlata Matláková

                                                                                                                                                                    Literárny týždenník č. 33 - 34 / 2017