Podvečer s poéziou Ľubomíry Mihálikovej a Jožka Trtola v Letnej čitárni v Modre 15. 6. o 19:00

15.06.2017 19:00

Letné literárne štvrtky

Dňa 15. jún o 
19:00 sa uskutoční v letnej záhrade pri Kultúrnom centre v Modre Podvečer s poéziou
 Ľubomíry Mihálikovej a Jozefa Trtola.