Pocta Jánovi Hollému pri príležitosti 174. výročia jeho úmrtia

22.04.2023 20:54

POCTA JÁNOVI HOLLÉMU V DOBREJ VODE

 

Katolíckeho kňaza, výnimočného básnika, prekladateľa zo starogréčtiny a latinčiny, vzdelanca, veľkú osobnosť slovenského národa Jána Hollého si uctili v piatok 14. apríla 2023 položením vencov na jeho hrob v Dobrej Vode pri príležitosti 174. výročia jeho úmrtia  Daniela Suchá, predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIADA, a dobrovodský rodák otec Irenej Ciutti, farár v Hrachovišti. I napriek dvom storočiam, ktoré nás delia od jeho života, jeho pôsobenie a tvorba sú stále súčasťou nášho národného a kultúrneho jestvovania. Bol to on, kto Bernolákovou slovenčinou vyspieval dušu nášho ľudu i ospieval krásu našej vlasti. Vo svojich eposoch čerpal z bohatej histórie nášho národa, približoval jeho dávnu slávu i výnimočné osobnosti, ktoré stáli pri jeho duchovnom zrode.

Pani prof. Eva Fordinálová Jánovi Hollému venovala básnickú zbierku Hore, srdcia!

Vzdajme hold Jánovi Hollému prečítaním si týchto vzácnych básní.

DANIELA SUCHÁ